Využití paravanů

Systém variabilních paravanůzástěn je vhodný pro zřizování přepážkových pracovišť, pokladen a oddělení prostor v bytech.

Je to jeden z nejmodernějších systémů řešení kancelářských pracovišť. Umožňuje rozčlenit prostory pomocí panelů různých velikostí a barev.

paravan zástěn

Lehké rámy zástěn jsou zhotoveny ze speciálních hliníkových profilů, které jsou spojovány rozebíratelným spojem. To umožňuje poměrně snadnou montáž a zároveň rychlou demontáž. Sestava zaručuje plynulou změnu dispozičního řešení interiéru dle aktuálních potřeb jejich využití.

paravan wc kabinky

Nejčastěji mají naše výrobky toto využití:

  • Volební zástěny s možností pozdějšího využití paravanu jako prezentačně-informačního prostoru dotyčné obce.
  • Rozdělení prostoru bez stavebních úprav na nezávislé funkční celky - kanceláře tzv. open office
  • Protipohledové stěny
  • Výstavní stánky
  • Reklamní panely s polepem
  • Mobilní převlékárny
  • Solární kabinky